PHSM-Event 3.0

Kalender icon

 

PHSM-Event er en Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Skrivebordsgadget

PHSM-Event er et lille nedtællingsprogram til en Begivenher.

 • PHSM-Event understøtter visning i større vindue og i fuldskærm ved dobbeltklik på gadget.
 • Farver og tekst kan konfigureres
 • Når datoen for begivenheden nås, vises en selvvalgt besked.
 • Mulighed for afspilning af lydklip, når begivenheden nås.
 • Nedtælling til begivenheden vises hvert år.
 • For tidligere begivenheder kan det vælges at vise den tid, som er forløbet siden begivenheden fandt sted første gang.
 • Kan også vises i en browser og kan her konfigureres ved tryk på F2.
 • Følgende sprog understøttes: dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk.
 • PHSM-Event kan indsættes i en iframe eller frame på en hjemmeside, som her til højre ►

Download

Installation

Opdatering af en nuværende installation af PHSM-Event:

 1. Udpak filen PHSM-Calendar300.zip til et lokalt drev.
 2. Dobbeltklik på update.cmd filen og følg instruktionerne.

Installation under Windows 7 (Vista):

 1. Download og udpak filen PHSM-Event300.zip
 2. Dobbeltklik PHSM-Event.gadget filen.
 3. Ignorer advarslen om manglende digital signatur og klik på knappen "Installer".
 4. Placer Gadget, hvor du ønsker den på dit Skrivebord.

Installation under Windows 8, 10 & 11:

Windows 8, 10 & 11 understøtter ikke længere gadgets.  For at få understøttelse af gadgets kan de manglende filer, som stammer fra beta-versionerne af Windows 8, installeres.  Disse filer kan bl.a. hentes inklusive et instalationsprogram på denne adresse: 8gadgetpack.net - eller de kan hentes på gadget.madsenworld.dk/8GadgetPack.

 1. Kør det downloadede installationsprogram 8GadgetPackSetup.msi
 2. Følg proceduren for Windows 7 installation herover.

Klik på gadget og tryk F2 for Indstllinger.


Historik

Version 3.0 (04-04-2023):

 • Ændret: Der bliver nu altid vist et popup vindue på årsdagen for tidligere begivenheder. Fremtidige begivenheder flere år fremme i tiden får ikke vist popup vinduet før end det angivne år.
 • Ændret: Den hidtidige indstilling "Vis årligt" er nu erstattet af indstillingen "Vis forløbet tid". "Vis forløbet tid" har kun effekt for tidligere begivenheder - ikke for kommende begivenheder eller begivenheder uden årstal. Når "Vis forløbet tid" er aktiveret, vises det første år for begivenheden. Når indstillingen er deaktiveret vises årstallet for næste årsdag.
 • Rettet: Problemer med popup vinduet, hvis computeren blev tændt i de første 24 timer efter at en begivenheden var indtrådt.
 • Rettet: Problemer ved tryk på F4 i visse browsere.

Version 2.51 (26-12-2022):

 • Rettet: Når en begivenhed indtraf blev ordet "år" i enden af annonceringen af begivenheden vist på dansk også for andre sprog.

Version 2.5 (12-12-2022):

 • Tilføjet: Det er nu muligt at gentage nedtællingen til begivenheden hvert år uden at behøve at ændre værdien af feltet År. Vælg den nye indstilling: "Vis årligt"i indstillings-dialogen, eller efterlad feltet År blankt. Så vil gadget tælle ned til den næste begivenhed med den angivne dato, enten i indeværende år eller i det næste år, hvis datoen er passeret i indeværende år. Når denne indstilling anvendes, vil gadget ikke vise den tid, der er forløbet siden begivenheden indtraf, men vil altid vise tiden til næste begivenhed. Hvis datoen er den 29. februar, vil gadget tælle ned til den 1. marts i de år, som ikke er skudår.
 • Tilføjet: Årlig/enlig nedtælling kan skiftes ved at trykke F4 eller ved Skift+Midterklik.
 • Tilføjet: I Indstillings-dialogen blive de værdier som indtastes i felterne for Dato og Tid nu valideret, så det ikke er muligt at indtaste ugyldige værdier som f.eks. 60 minutter.
 • Rettet: Hvis computeren er slukket, når start-tiden for en begivenhed nås, vil annonceringen af begivenheden nu blive vist, hvis computeren bliver tændt i løbet af de første 24 timer efter begivenheden indtraf.
 • Rettet: Versionsnummeret som vises i Indstillings-dialogen anvender nu nummeret på den indlæste gadget i stedet for nummeret på den installerede gadget. Det gør det nemmere at opdage, hvis gadget ikke er blevet genstartet efter en opdatering. I browsertilstand bliver versionsnummeret nu også vist i browserens titel-linje/fane.

Version 2.4 (11-11-2022):

 • Tilføjet: Det er nu muligt at få et .wav eller .mp3 lydklip afspillet, når begivenheden nås. For at gøre dette tilføjes denne kode til "Tekst når begivenheden indtræffer" i dialogen for Indstillinger:
  • <play nummer lydfil>
  • Brug for eksempel: <play 3 CloseEncounters.wav> for at afspille filen CloseEncounters.wav tre gange.
  • Nummeret kan udelades - så anvendes værdien 1.
  • Sæt nummer til -1 for ubegrænset antal afspilninger.
  • Filtypen kan udelades for .wav filer.
  • Lydfilen skal være placeret i den samme mappe som PHSM-Event.htm filen, ellers skal der angives den fulde sti til lydfilen.
  • Afspilningen af lydfilen kan testes ved Skift-klik på vinduet.
  • Afspilningen af lydfilen kan stoppes ved at klikke på vinduet.
 • Ændret: Når "vis uger" er valgt, så vil sekunderne kun blive vist i de sidste 24 timer før begivenheden.
 • Ændret: Hvis den første enhed i tids-visningen har værdien 0, så vil den altid blive skjult - d.v.s., "0 dage, 1 time og 2 minutter" vil blive vist som "1 time og 2 minutter", mens "1 dag, 0 timer og 2 minutter" ikke vil blive ændret.
 • Rettet: Nogle problemer når der i Browser mode åbnes i større vindue når begivenheden indtræffer.

Version 2.32 (24-07-2022):

 • Rettet: Ved visning af sekunder blev "1 minut og " vist som "1 minut".

Version 2.31 (07-07-2022):

 • Tilføjet: Midterklik kan nu også bruges til at skifte visning af uger.
 • Ændret: Standardfarverne er ændret til Gold og Lightgreen.

Version 2.3 (04-04-2022):

 • Tilføjet: Antallet af dage kan nu vises som uger og dage. Tryk F8 for at skifte denne indstilling eller klik i boksen markeret med "vis uger" i Indstillings-dialogen. Hvis år eller måned vises, vil sekunderne blive skjult. Hvis både år og måned vises, vil minutterne også blive skjult.
 • Tilføjet: Indstillingerne kan nu også gemmes i Internet Explorer på lokal harddisk.

Version 2.23 (16-03-2022):

 • Rettet: Vedvarende dobbeltklik på gadget åbnede adskillige store vinduer i stedet for blot at sætte fokus på det allerede åbnede vindue.
 • Rettet: Versionsnummeret blev ikke vist korrekt.

Version 2.22 (14-03-2022):

 • Tilføjet: Det store vindue vil nu blive åbnet når begivenheden indtræffer.

Version 2.21 (14-02-2022):

 • Tilføjet: Versions-nummeret bliver nu vist i øverste højre hjørne af Indstillings-dialogen.
 • Tilføjet: Update.cmd som kan bruges til at opdatere en nuværende installation af PHSM-Event uden at være nødt til at lukke gadget (som det er nødvendigt når PHSM-Event.gadget køres). Herved bevares indstillingerne. Udpak den downloadede arkivfil til et lokalt drev og dobeltklik på update.cmd for at køre opdteringen.

Version 2.2 (14-02-2022):

 • Første offentlige version.
 
 
 
Hjem
00529