Gode råd om

CONFIG.SYS & AUTOEXEC.BAT

version 3.04

?


 
OBS!  Denne side kan download'es i tekstformat.

 
Da jeg efterhånden har hjulpet en del PC-ejere med tilretning af deres opstartsfiler CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT, og da jeg hver gang jeg står i kø i en computerbutik (jeg har sjældent set, at der ikke er kø), har erfaret, at en stor del af de problemer PC-ejere har, skyldes fejl i opsætningen af disse to filer, videregiver jeg hermed nogle gode råd desangående.

Indhold:


IndholdFør du begynder !

En del af det efterfølgende er meget basalt, mens en del henvender sig til de mere "langhårede" PC-brugere.

Inden man begynder at ændre på CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT, bør man gøre følgende:

Formattér en floppy diskette med kommandoen:  FORMAT A: /U /S
 
Gem kopier af de oprindelige CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT
filer i et separat directory OG på ovennævnte floppy diskette.

Hermed har man altid mulighed for at starte computeren ved at sætte floppy disketten i drev A: og reboote maskinen.

Hvis der er problemer med start af computeren, kan man fra og med DOS 6.00 trykke på F5, når skærmen viser:  "Starter Windows 9x..."  ("Starting MS-DOS...").  Herved springes afviklingen af CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT over.  Derefter kan man gå ind og ændre den linie i den af disse to filer, hvor problemet opstod.  Tilsvarende vil tryk på tasten F8 (plus 4 i Windows 9x) afvikle CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT en linie ad gangen.  Dette gør det lettere at finde ud af, hvor problemerne opstår.


IndholdMS-DOS 7.00 / 7.10 (Windows 95 & 98)

Under Windows 9x vil den nedenstående opsætning af CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT være velegnet.  Opsætningen sikrer bl.a. også adgang til CD-ROM drev og lydkort i MS-DOS tilstand.

Før man begynder at ændre på opsætningen af CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT, vil det være hensigtsmæssigt at ændre opsætningen, således at Windows 9x ikke startes automatisk, men der i stedet startes direkte i DOS tilstand.

Dette gøres ved at ændre følgende linier under [Options] i filen C:\MSDOS.SYS:

til:  BootGUI=1
Logo=1
 
BootGUI=0
Logo=0

MSDOS.SYS er en skjult, skrivebeskyttet systemfil, hvorfor det er nødvendigt at udføre kommandoen:  ATTRIB -H -R -S C:\MSDOS.SYS inden filen kan redigeres (nogle teksteditorer tillader redigering uden at dette er gjort).

OBS!
Det er vigtigt at bruge en teksteditor (NOTEPAD.EXE eller EDIT.COM) og IKKE en tekstbehandler (Word eller WordPerfect) til at ændre filen, da en tekstbehandler ødelægger filen med uønsket kode!

Herefter vil computeren starte i MS-DOS 7.x, og Windows 9x's Logo (det med løbende farver i underkanten af billedet) vil ikke blive vist under opstart, hvorved det er muligt at se afviklingen af CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT.

Windows 9x kan efterfølgende startes manuelt med kommandoen:  WIN

Hvis f.eks. et DOS spil ikke vil køre under en standard installationen af Windows 9x, kan det ofte løses ved på denne måde at slå den automatiske start af Windows 9x fra og starte programmet, før Windows 9x har været indlæst.

Når CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT er optimeret, kan ændringerne i MSDOS.SYS føres tilbage, hvis automatisk start af Windows 9x og Logoet ønskes igen.  Alternativt kan kommandoen:  WIN  bare indsættes som den sidste linie i AUTOEXEC.BAT.

Nedenstående eksempel gælder for en PC med:

MS-DOS 7.00 / 7.10
Windows 4.00.x (95 / 98)
Soundblaster lydkort
CD-ROM drev
Mus

(installeret i C:\WINDOWS & C:\WINDOWS\COMMAND)
(installeret i C:\WINDOWS)
(installeret i C:\CTSND)
(installeret i C:\CDROM)
(installeret i C:\MOUSE)

Eksemplet er generelt anvendeligt, men kræver tilretning af linie 13 og linie 24, da drivere til CD-ROM drev og mus er afhængig af fabrikatet.

Linier med * kan udelades.

CONFIG.SYS
  * 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NUMLOCK=OFF
BREAK=ON
DOS=HIGH,UMB,NOAUTO
FILESHIGH=40
FCBSHIGH=1,0
BUFFERSHIGH=30,0
LASTDRIVEHIGH=J
STACKSHIGH=9,256
COUNTRY=045,865,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /V
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM /MIN=0 I=B000-B7FF /V
DEVICEHIGH /L:2 =C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
DEVICEHIGH /L:2 =C:\CDROM\CDROM.SYS /D:MSCD000
DEVICEHIGH /L:2 =C:\WINDOWS\SETVER.EXE
DEVICEHIGH /L:1 =C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
SHELL=C:\WINDOWS\COMMAND.COM C:\WINDOWS\ /E:1024 /P

 
AUTOEXEC.BAT
* 17
18
19
20
21
22
23
24
* 25
26
27
* 28
29
30
31
32
33
34
* 35

@ECHO OFF
LH /L:2 C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX /D:MSCD000 /M:15 /E /S /L:D /V
LH /L:0;2 /S C:\WINDOWS\COMMAND\SMARTDRV 2048 16 /V
C:\WINDOWS\COMMAND\MODE CON RATE=32 DELAY=2
C:\WINDOWS\COMMAND\MODE CON CP PREP=((865) C:\WINDOWS\COMMAND\EGA.CPI)
C:\WINDOWS\COMMAND\MODE CON CP SEL=865
LH /L:2 C:\WINDOWS\COMMAND\KEYB DK,865,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBOARD.SYS
LH /L:2 C:\MOUSE\MOUSE
LH /L:2 C:\WINDOWS\COMMAND\DOSKEY /INSERT
PROMPT $p$g
PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\CTSND
SET DIRCMD=/P /A
SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
SET TMP=C:\WINDOWS\TEMP
SET SOUND=C:\CTSND
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:G
C:\CTSND\DIAGNOSE /S
C:\CTSND\SB16SET /P

 1. Slår Num Lock på tastaturet fra.
 2. Udvider Control-C / Control Break til også at virke, mens der f.eks. læses og skrives til disk.
 3. HIGH indlæser DOS buffers i HMA (kræver XMS manager, linie 10).
  UMB tillader brug af Upper Memory Blocks til residente drivere og programmer (kræver EMS manager, linie 11).  Herved bliver der mere fri konventionel memory til afvikling af dine programmer.
  NOAUTO gør det muligt at indlæse drivere og TSR-programmer i konventionel memory, om ønsket - ellers vil DOS 7.x altid forsøge at indlæse i Upper Memory, selvom DEVICEHIGH, FILESHIGH etc. ikke er blevet brugt.  Nogle drivere kan kun køre, hvis de indlæses i konventionel memory med en DEVICE kommando.
 4. Sætter det antal filer, der kan være åbne på en gang til 40 (passende til det meste, men visse programmer insisterer på mere).
 5. Sætter det minimale antal file control blocks.  Bruges kun af meget gamle programmer.
 6. Sætter buffers til 30.  Hvis antallet sættes lavere, kan man risikere, at det IKKE er muligt at "Genstarte i MS-DOS-tilstand" fra Windows 95 (OSR2).
 7. Sætter sidste logiske drevbetegnelse til drev J:
 8. Sætter stacks som Microsoft anbefaler det til Windows 9x.
 9. Sætter country til 45 (Danmark) med codepage 865 som systemets tegnsæt, d.v.s. det tegnsæt, som anvendes ved sortering og ved konvertering mellem store og små bogstaver.  Hvis der ikke angives et tal for codepage sættes systemets tegnsæt som standard til 850, også selvom der i linie 22 vælges f.eks. codepage 865.  Derfor bør man angive samme codepage på linie 9 som på linie 22 for at undgå problemer med bl.a. adgang til filer med navne, hvori der indgår tegn fra det udvidede ASCII tegnsæt (tegn nr. 128 til 255) f.eks.  ø og Ø.
 10. Indlæser DOS XMS manager.  Er nødvendig for næste linie samt for Windows 9x og Smartdrive (linie 19).
 11. Indlæser DOS EMS manager.  RAM angiver, at der både skabes Expanded Memory (EMS) og Upper Memory (UMB).  /MIN=0 angiver, at der ikke skal sikres en mindste mængde EMS memory.  I=B000-B7FF angiver, at den memory, der er afsat til monokrom skærmhukommelse, kan anvendes som Upper Memory.  Hvis man ikke ønsker EMS memory, skal man i stedet for parameteren RAM skrive NOEMS, men fra og med DOS 6.00 stiller EMM386.EXE både EMS og XMS memory til rådighed for programmerne, så der er ingen grund til ikke at bruge parameteren RAM, medmindre man har brug for mere UMB og aldrig bruger programmer, der har brug for EMS memory.  Mange spil kræver EMS.
 12. Indlæser EGA/VGA driver for brug af 1 tegnsæt (codepage) på skærmen.  I DOS 7.x kræver det mere memory at afsætte plads til 2 tegnsæt end til 1 tegnsæt.
 13. Indlæser driver for CD-ROM drev.  Specifik for det installerede drev.  Din driver hedder sikkert noget andet.  Det der står efter /D: skal der også stå efter /D: på linie 18.  Der skal muligvis også stå andre parametre f.eks. angivelse af controllerens adresse (/SBP:220 el. lign.), hvis drevet et tilsluttet via lydkortet eller separat controllerkort.  Hvis man ikke har en DOS CD-ROM driver, kan man evt. bruge driveren SAMPLE.SYS, som befinder sig på Windows 95's installationsdiskette.  På Windows 98's installationsdiskette er der et større antal CD-ROM drivere, som dækker de fleste CD-ROM drev.
 14. Oplyser en tidligere version af DOS (f.eks. version 6.22) til ældre DOS-programmer, hvis disse kræver at blive afviklet under en bestemt DOS version.
 15. Indlæser driver for Windows 9x's 32-bit filadgang.
 16. Angiver kommandofortolkerens navn og placering.  /E: angiver størrelsen på DOS environment.  1024 er passende, da DOS 7.x automatisk lægger 1040 til størrelsen, som ikke kan være mindre end 256.  /P angiver, at kommandofortolkeren skal være permanent, og at AUTOEXEC.BAT skal udføres.  /P må IKKE udelades.
   
   
 17. Slår visning af batch-afviklingen fra.
 18. Indlæser DOS CD-ROM extension for adgang til CD-ROM drev.  Kræver at der er indlæst en CD-ROM driver (linie 13) med samme tekst efter /D:  /M:15 angiver et passende antal buffere og /E angiver, at disse skal lægges i Expanded Memory (kræver at EMS manager er indlæst, linie 11).  /S angiver at CD-ROM drevet kan deles på et netværk, men er også nødvendig for, at visse programmer kan læse volume label på CD-ROM diskene.  /L:D angiver, at drevbogstav D skal tildeles CD-ROM drevet.  Hvis /L: udelades, tildeles CD-ROM drevet det første ledige drevbogstav.
 19. Indlæser DOS Smartdrive diskcache for hurtigere læsning og skrivning til (hard)disk.  Når Smartdrive indlæses EFTER MSCDEX (linie 18), virker cachen også for læsning af CD-ROM drevet.  Kræver at XMS manager er indlæst (linie 10).  2048 angiver det antal Kb memory, der skal afsættes under DOS, og 16 angiver det antal Kb, der skal afsættes under Windows.  Det sidste er sat til minimum, da Windows 9x har sin egen 32-bit diskcache.
 20. Øger tastaturets hastighed og reaktionstid.
 21. Forbereder dansk/norsk (865) tegnsæt (codepage) for skærmen.  Kræver at DISPLAY.SYS er indlæst (linie 12).  C:\DOS\EGA.CPI kan erstattes med navnet på en anden codepage informationsfil f.eks. C:\DOS\865.CPI under IBM's PC DOS.
 22. Vælger dansk/norsk tegnsæt (codepage) for skærmen.  Kræver at linie 21 er udført.
 23. Indlæser dansk tastaturopsætning med understøttelse af codepage 865.
 24. Indlæser driver til musen. Din driver hedder muligvis noget andet.  Microsofts og IBM's drivere bruger meget memory - prøv at få fat i en anden driver, hvis du har drivere fra Microsoft eller IBM.
 25. Indlæser DOSKey, som bl.a. muliggør hurtig gentagelse af kommandoer angivet ved DOS prompten.  Kan udelades.
 26. Sætter DOS prompten til at vise aktuelle directory efterfulgt at tegnet >.
 27. PATH angiver i hvilke directories og i hvilken rækkefølge, der skal søges efter programmer, når der ikke angives fuld sti før programnavnet.  Mange programmer indsætter deres egen sti på denne linie under opsætningen af programmet, men i de fleste tilfælde, er det ikke nødvendigt, så prøv at fjerne stien igen og se, om programmet ikke virker alligevel.  En lang PATH kan sløve starten af programmerne.  PATH linien kan ikke være på mere end 127 tegn.  Størrelsen af PATH'en begrænses endvidere af størrelsen af DOS's environment (linie 16).
 28. Sætter DOS's DIR kommando til at holde pause når skærmen er fuld og til at vise alle filer - også skjulte filer og systemfiler.
 29. Angiver hvor programmer kan placere temporære filer.  Dette gør det meget nemmere at finde filer, som ikke er blevet fjernet på grund af programfejl.  En hel del megabytes kan vindes ved fra tid til anden at slette filerne i dette directory.  Slet IKKE disse filer, mens Windows kører - nogle af dem kan være i brug.
 30. Angiver hvor programmer kan placere temporære filer (ældre programmer).
 31. Angiver hvor filerne til Sound Blaster lydkortet er installeret.
 32. Angiver at lydkortet er installeret på Adresse 220 med IRQ 5, Low DMA på DMA-kanal 1, High DMA på DMA-kanal 5, MIDI adresse 330 og lydkort som Type 6 (Sound Blaster 16 kompatibel).
 33. Angiver hvorledes MIDI-filer skal afspilles.  MAP:G sikrer at både basic MIDI og extended MIDI kan afspilles.
 34. Sætter lydkortet til værdierne i linie 32.
 35. Sætter lydniveauet for lydkortets kanaler, som de er gemt i filen C:\CTSND\CTMIX.CFG v.hj. af programmet C:\CTSND\SB16SET.EXE.  Kan udelades.

/L: angiver, i hvilken UMB blok driveren/programmet skal indlæses.

/V angiver, at et program skal give udvidet information på skærmen under indlæsning.

Hvis Upper Memory området fra adresse C800 til EFFF er ubrudt, skulle det, afhængigt af hvor meget memory CD-ROM driveren og driveren til musen bruger, være muligt at indlæse alle drivere og residente programmer i Upper Memory og dermed give ca. 625 Kb fri memory (kan checkes med kommandoen MEM /C).

Et ubrudt Upper Memory område er bl.a. afhængigt af computerens BIOS, det installerede skærmkort samt andre indstikskort installeret i computeren.

OBS!
Rækkefølgen af linierne bør ikke ændres.  Denne angivne rækkefølge sikrer den bedste udnyttelse af Upper Memory.
 
Når DOS er færdig med at indlæse driverne angivet i CONFIG.SYS, indlæses FILES, FCBS, BUFFERS, LASTDRIVE og STACKS.  DOS fortsætter med at indlæse disse i den samme UMB, som den sidste device blev indlæst i.  Dette giver en mulighed for at kontrollere, hvor FILES etc. skal indlæses.  I eksemplet herover indlæses den sidste device: IFSHLP.SYS i UMB 1, og derfor indlæses FILES etc. også i UMB 1.  Hvis værdierne for FILES etc. sættes som i eksemplet herover, så vil den disponible memory i UMB 1 lige knapt blive brugt (i hvert fald i de danske versioner af Windows 9x).  Herefter vil COMMAND.COM blive indlæst, hvor der er fri memory - i dette tilfælde i UMB 2.

Hvis der ikke er 625 Kb fri memory, kan man prøve at køre programmet MEMMAKER, men det er ikke altid, at dette program kan optimere hukommelsen bedre, og nogle gange bliver det værre.

Se også kapitlet:  Mere Upper Memory med EMM386.

Flere kommandoer for brug i CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT kan ses i kapitlet:  MS-DOS 6.22 (Windows 3.11).


IndholdWindows 95 OSR2 og HIMEM.SYS

Hvis du bruger en af de FØRSTE danske eller tyske (og muligvis andre ikke-US versioner) af OEM Service Release 2 (OSR2) versionen af Windows 95, så er der en FEJL i systemfilen IO.SYS, som forhindrer HIMEM.SYS i at blive indlæst i HMA området, hvilket fører til at HIMEM.SYS bruger 45 Kb konventionel memory i stedet for 1 Kb.

Du kan downloade IO2PATCH.EXE programmet her.  Dette program løser problemet.  Bare læg IO2PATCH.EXE filen i roden af dit boot-drev (sædvanligvis C:\), hvor systemfilen IO.SYS er placeret, kør IO2PATCH programmet, og problemet skulle være løst.


IndholdDOSSTART.BAT (Windows 95 & 98)

Hver gang der vælges "Genstart computeren i MS-DOS-tilstand", når Windows 9x lukkes, så søges der efter filen C:\WINDOWS\DOSSTART.BAT, og linierne heri afvikles, hvis denne fil eksisterer.

Under installationen af Windows 9x bliver nogle linier ofte flyttet fra AUTOEXEC.BAT til DOSSTART.BAT, så det er vigtigt at checke, at ingen af de drivere og TSR-programmer, der allerede er indlæst fra AUTOEXEC.BAT, også bliver indlæst fra DOSSTART.BAT.

CD-ROM extensionen MSCDEX er et af de programmer, som Windows 9x ofte flytter til DOSSTART.BAT.  Dette gøres for, at Windows 9x kan bruge sin 32-bit driver til CD-ROM drevet, men hvis der ønskes adgang til CD-ROM drevet før start af Windows 9x (d.v.s. hvis automatisk start af Windows 9x er slået fra, som tidligere beskrevet), så SKAL MSCDEX indlæses fra AUTOEXEC.BAT, og bør derfor slettes fra DOSSTART.BAT filen.  Windows 9x's 32-bit CD-ROM driver skulle være lidt hurtigere end en 16-bit DOS driver, men nogle programmer kan ikke køre med 32-bit driveren.

Hvis det imidlertid vælges at indlæse MSCDEX fra DOSSTART.BAT, så bør SMARTDRV også flyttes hertil for at opnå cache af CD-ROM drevet.  Ellers vil SMARTDRV blive indlæst før MSCDEX, hvilket vil medføre at CD-ROM drevet ikke bliver cachet.  DOSSTART.BAT filen skulle så se således ud:

DOSSTART.BAT
     1
2
3

@ECHO OFF
LH /L:2 C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX /D:MSCD000 /M:15 /E /S /L:D /V
LH /L:0;2 /S C:\WINDOWS\COMMAND\SMARTDRV 2048 16 /V

og linie 18 og linie 19 skal så slettes fra AUTOEXEC.BAT.


IndholdWINSTART.BAT (Windows 95 & 98 og Windows 3.11)

Windows søger efter filen C:\WINDOWS\WINSTART.BAT før start.  Så, hvis det af en eller anden grund ønskes at afvikle nogle programmer eller kommandoer før start af Windows, kan de lægges i denne fil.  I modsætning til DOSSTART.BAT, så afvikles WINSTART.BAT også af Windows 3.11.


IndholdMS-DOS 6.22 (Windows 3.11)

Nedenstående eksempel gælder for en PC med:

MS-DOS 6.22
Windows 3.11
Soundblaster lydkort
CD-ROM drev
Mus

(installeret i C:\DOS)
(installeret i C:\WINDOWS)
(installeret i C:\SB16)
(installeret i C:\CDROM)
(installeret i C:\MOUSE)

men vil også fungere med f.eks. MS-DOS 6.00 / 6.20 eller PC DOS 6.30 / 7.00.

Eksemplet er generelt anvendeligt, men kræver tilretning af linie 15 og linie 26, da drivere til CD-ROM drev og mus er afhængig af fabrikatet.

Linier med * kan udelades.

CONFIG.SYS
* 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
* 12
13
14
15
16

NUMLOCK=OFF
BREAK=ON
DOS=HIGH,UMB
FILES=40
FCBS=1,0
BUFFERS=10,0
LASTDRIVE=J
STACKS=9,256
COUNTRY=045,865,C:\DOS\COUNTRY.SYS
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /V
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM /MIN=0 I=B000-B7FF /V
DEVICEHIGH /L:1 =C:\DOS\ANSI.SYS
DEVICEHIGH /L:1 =C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,2)
DEVICEHIGH /L:1 =C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
DEVICEHIGH /L:2 =C:\CDROM\CDROM.SYS /D:MSCD000
SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS\ /E:1024 /P

 
AUTOEXEC.BAT
* 17
18
* 19
20
21
22
23
24
* 25
26
* 27
* 28
* 29
30
31
* 32
33
34
35
36
37
38
39
* 40

@ECHO OFF
LH /L:2 C:\DOS\MSCDEX /D:MSCD000 /M:15 /E /S /L:D /V
ECHO.
LH /L:0;2 /S C:\DOS\SMARTDRV 2048 128 /V
C:\DOS\MODE CON RATE=32 DELAY=2
C:\DOS\MODE CON CP PREP=((865 850) C:\DOS\EGA.CPI)
C:\DOS\MODE CON CP SEL=865
LH /L:2 C:\DOS\KEYB DK,865,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
ECHO.
LH /L:2 C:\MOUSE\MOUSE
LH /L:1 C:\DOS\DOSKEY /INSERT
ECHO.
LH /L:2 C:\DOS\NLSFUNC C:\DOS\COUNTRY.SYS
PROMPT $_ $e[1;37;41m-|--$e[33;40m  $p$g
PATH C:\DOS;C:\WINDOWS;C:\SB16
SET DIRCMD=/P /A
SET TEMP=C:\TEMP
SET TMP=C:\TEMP
SET TZ=CET-1CDT,3,-1,0,7200,10,-1,0,10800,3600
SET SOUND=C:\SB16
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:G
C:\SB16\DIAGNOSE /S
C:\SB16\SB16SET /P

 1. Slår Num Lock på tastaturet fra.
 2. Udvider Control-C / Control Break til også at virke, mens der f.eks. læses og skrives til disk.
 3. HIGH indlæser DOS buffers i HMA (kræver XMS manager, linie 10).  UMB tillader brug af Upper Memory Blocks til residente drivere og programmer (kræver EMS manager, linie 11).  Herved bliver der mere fri konventionel memory til afvikling af programmer.
 4. Sætter det antal filer, der kan være åbne på en gang til 40 (passende til det meste, men visse programmer insisterer på mere).
 5. Sætter det minimale antal file control blocks.  Bruges kun af meget gamle programmer.
 6. Sætter buffers til 10, som er hensigtsmæssigt sammen med Smartdrive (linie 20).
 7. Sætter sidste logiske drevbetegnelse til drev J:
 8. Sætter stacks som Microsoft anbefaler det til Windows 3.11.
 9. Sætter country til 45 (Danmark) med codepage 865 som systemets tegnsæt, d.v.s. det tegnsæt, som anvendes ved sortering og ved konvertering mellem store og små bogstaver.  Hvis der ikke angives et tal for codepage sættes systemets tegnsæt som standard til 850, også selvom der i linie 23 vælges f.eks. codepage 865.  Derfor bør man angive samme codepage på linie 9 som på linie 23 for at undgå problemer med bl.a. adgang til filer med navne, hvori der indgår tegn fra det udvidede ASCII tegnsæt (tegn nr. 128 til 255) f.eks.  ø og Ø.
 10. Indlæser DOS XMS manager.  Er nødvendig for næste linie samt for Windows 3.11 og Smartdrive (linie 20).
 11. Indlæser DOS EMS manager.  RAM angiver, at der både skabes Expanded Memory (EMS) og Upper Memory (UMB).  /MIN=0 angiver, at der ikke skal sikres en mindste mængde EMS memory.  I=B000-B7FF angiver, at den memory, der er afsat til monokrom skærmhukommelse, kan anvendes som Upper Memory.  Med Windows 3.11 kræver brug af I=B000-B7FF, at følgende linie indsættes i C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:
   
           [386Enh]
           device=c:\dos\monoumb.386
   
  OBS!  Hvis man ikke har filen MONOUMB.386, så må I=B000-B7FF IKKE bruges, hvis Windows skal kunne afvikles.  I så fald skal alle steder, hvor der står /L:2 ændres til /L:1.  Du kan downloade MONOUMB.386 her.
  Hvis man ikke ønsker EMS memory, skal man i stedet for parameteren RAM skrive NOEMS, men fra og med DOS 6.00 stiller EMM386.EXE både EMS og XMS memory til rådighed for programmerne, så der er ingen grund til ikke at bruge parameteren RAM, medmindre man har brug for mere UMB og aldrig bruger programmer, der har brug for EMS memory.  Mange spil kræver EMS.
 12. Indlæser DOS ANSI driver, som bl.a. muliggør manipulering med farverne i DOS prompten (linie 30).  Kan erstattes med specifik ANSI driver for det installerede skærmkort.  DOS's ANSI.SYS bruger meget memory.  Kan udelades.  Nogle ældre programmer kræver ANSI driver.
 13. Indlæser EGA/VGA driver for brug af op til 2 tegnsæt (codepages) på skærmen.  I DOS 6.22 kræver det ikke mere memory at afsætte plads til 2 tegnsæt end til 1 tegnsæt.
 14. Indlæser driver for Windows 3.11's 32-bit filadgang.
 15. Indlæser driver for CD-ROM drev.  Specifik for det installerede drev.  Din driver hedder sikkert noget andet.  Det der står efter /D: skal der også stå efter /D: på linie 18.  Der skal muligvis også stå andre parametre f.eks. angivelse af controllerens adresse (/SBP:220 el. lign.), hvis drevet et tilsluttet via lydkortet eller separat controllerkort.
 16. Angiver kommandofortolkerens navn og placering.  /E: angiver størrelsen på DOS environment.  512 eller 1024 er passende.  Hvis tallet er mindre, kan man risikere at visse programmer og batch-filer ikke kan afvikles.  /P angiver at kommandofortolkeren skal være permanent, og at AUTOEXEC.BAT skal udføres.  /P må IKKE udelades.
   
   
 17. Slår visning af batch-afviklingen fra.
 18. Indlæser DOS CD-ROM extension for adgang til CD-ROM drev.  Kræver at der er indlæst en CD-ROM driver (linie 15) med samme tekst efter /D:  /M:15 angiver et passende antal buffere og /E angiver, at disse skal lægges i Expanded Memory (kræver at EMS manager er indlæst, linie 11).  /S angiver at CD-ROM drevet kan deles på et netværk, men er også nødvendig for, at visse programmer kan læse volume label på CD-ROM diskene.  /L:D angiver, at drevbogstav D skal tildeles CD-ROM drevet.  Hvis /L: udelades, tildeles CD-ROM drevet det første ledige drevbogstav.
 19. Indsætter blank linie (husk punktummet efter ECHO).
 20. Indlæser DOS Smartdrive diskcache for hurtigere læsning og skrivning til (hard)disk.  Når Smartdrive indlæses EFTER MSCDEX (linie 18), virker cachen også for læsning af CD-ROM drevet.  Kræver at XMS manager er indlæst (linie 10).  2048 angiver det antal Kb memory, der skal afsættes under DOS, og 128 angiver det antal Kb, der skal afsættes under Windows.  128 anbefales, når der anvendes 32-bit filadgang, ellers er 2048 passende (ved 8 Mb RAM og derover).
 21. Øger tastaturets hastighed og reaktionstid.
 22. Forbereder dansk/norsk (865) og internationalt (850) tegnsæt (codepage) for skærmen.  Kræver at DISPLAY.SYS er indlæst (linie 13).  C:\DOS\EGA.CPI kan erstattes med navnet på en anden codepage informationsfil f.eks. C:\DOS\865.CPI under IBM's PC DOS.
 23. Vælger dansk/norsk tegnsæt (codepage) for skærmen.  Kræver at linie 22 er udført.
 24. Indlæser dansk tastaturopsætning med understøttelse af codepage 865.
 25. Indsætter blank linie.
 26. Indlæser driver til musen. Din driver hedder muligvis noget andet.  Microsofts og IBM's drivere bruger meget memory - prøv at få fat i en anden driver, hvis du har drivere fra Microsoft eller IBM.
 27. Indlæser DOSKey, som bl.a. muliggør hurtig gentagelse af kommandoer angivet ved DOS prompten.  Kan udelades.
 28. Indsætter blank linie.
 29. Indlæser national sprogunderstøttelse for bl.a. skift af codepage v.hj. af kommandoen:  CHCP.  Hvis C:\DOS\COUNTRY.SYS ikke angives, anvendes den country-informationsfil, som er angivet ved COUNTRY=   i CONFIG.SYS (linie 9).  Kan udelades.
 30. Laver lidt sjov med DOS prompten.  Kræver at der er indlæst en ANSI driver (linie 12).  Krydset laves ved at holde ALT tasten nede og trykke 196 og 197 på de numeriske taster til højre på tastaturet (ikke alle tekst editorer understøtter dette).  Alternativt sættes prompten bare til: $p$g
 31. PATH angiver i hvilke directories og i hvilken rækkefølge, der skal søges efter programmer, når der ikke angives fuld sti før programnavnet.  Mange programmer indsætter deres egen sti på denne linie under opsætningen af programmet, men i de fleste tilfælde, er det ikke nødvendigt, så prøv at fjerne stien igen og se, om programmet ikke virker alligevel.  En lang PATH kan sløve starten af programmerne.  PATH linien kan ikke være på mere end 127 tegn.  Størrelsen af PATH'en begrænses endvidere af størrelsen af DOS's environment (linie 16).
 32. Sætter DOS's DIR kommando til at holde pause når skærmen er fuld og til at vise alle filer - også skjulte filer og systemfiler.
 33. Angiver hvor programmer kan placere temporære filer.  Dette gør det meget nemmere at finde filer, som ikke er blevet fjernet på grund af programfejl.  En hel del megabytes kan vindes ved fra tid til anden at slette filerne i dette directory.  Slet IKKE disse filer, mens Windows kører - nogle af dem kan være i brug.
 34. Angiver hvor programmer kan placere temporære filer (ældre programmer).
 35. Sætter tidszonen til GMT-1 (Central European Time), med korrektion for Sommertid.  Bruges af E-mail programmer og News læsere.
 36. Angiver hvor filerne til Sound Blaster lydkortet er installeret.
 37. Angiver at lydkortet er installeret på Adresse 220 med IRQ 5, Low DMA på DMA-kanal 1, High DMA på DMA-kanal 5, MIDI adresse 330 og lydkort som Type 6 (Sound Blaster 16 kompatibel).
 38. Angiver hvorledes MIDI-filer skal afspilles.  MAP:G sikrer at både basic MIDI og extended MIDI kan afspilles.
 39. Sætter lydkortet til værdierne i linie 37.
 40. Sætter lydniveauet for lydkortets kanaler, som de er gemt i filen C:\SB16\CTMIX.CFG v.hj. af programmet C:\SB16\SB16SET.EXE.  Kan udelades.

/L: angiver, i hvilken UMB blok driveren/programmet skal indlæses.

/V angiver, at et program skal give udvidet information på skærmen under indlæsning.

Hvis Upper Memory området fra adresse C800 til EFFF er ubrudt, skulle det, afhængigt af hvor meget memory CD-ROM driveren og driveren til musen bruger, være muligt at indlæse alle drivere og residente programmer i Upper Memory og dermed give ca. 611 Kb fri memory (kan checkes med kommandoen MEM /C).

Et ubrudt Upper Memory område er bl.a. afhængigt af computerens BIOS, det installerede skærmkort samt andre indstikskort installeret i computeren.

OBS!
Rækkefølgen af linierne bør ikke ændres.  Denne angivne rækkefølge sikrer den bedste udnyttelse af Upper Memory.

Hvis der ikke er 611 Kb fri memory, kan man prøve at køre programmet MEMMAKER, men det er ikke altid, at dette program kan optimere hukommelsen bedre, og nogle gange bliver det værre.  Specielt kan der være problemer med KEYB.COM.

Se også kapitlet:  Mere Upper Memory med EMM386.


IndholdPC DOS 7.00 (IBM)

Ovenstående opsætning fungerer også med IBM's DOS.  Version 7.00 bruger typisk lidt mindre memory til at indlæse programmerne end MS-DOS 6.22, og så findes IBM's DOS versioner på dansk.  Oversættelsen er sine steder rædselsfuld og næsten sværere at forstå end det tilsvarende engelsk, men det gælder også for Microsofts version 7.x (Windows 9x).

Under PC DOS kan man bruge programmet RAMBOOST til at optimere hukommelses - udnyttelsen med, men dette program er heller ikke fejlfrit, og så er det et resident program, der selv forbruger memory.

Bemærk at PC DOS's Smartdrive 5.00 ikke som standard sættes til at skrive - cache, ligesom MS-DOS's Smartdrive gør.  For at få cache af skrivninger skal de ønskede drev markeres med et + bagefter (SMARTDRV C+ D+ E+ o.s.v).

PC DOS's Smartdrive 5.00 angiver at cache CD-ROM drev, men test med CD-Bench 1.07 angiver, at dette ikke er tilfældet, når der anvendes PC DOS's MSCDEX.EXE 2.25, hvorimod CD-ROM drevet caches, hvis der anvendes MS-DOS's MSCDEX.EXE.


IndholdWindows 3.11

Hvis man anvender en DOS version højere end DOS 5.00, skal man IKKE anvende de versioner af HIMEM.SYS, EMM386.EXE og SMARTDRV.EXE, som Windows installerer i C:\, men i stedet anvende de tilsvarende filer i DOS directory'et.

Det kan være hensigtsmæssigt eller nødvendigt at tilføje følgende linier til SYSTEM.INI filen i Windows directory'et:

SYSTEM.INI
 
     1
2
3

[386Enh]
device=monoumb.386
SystemROMBreakPoint=FALSE
MaxBPs=768

 1. Hvis EMM386 Memory Manageren bruges med parameteren I=B000-BFFF, så SKAL MONOUMB.386 device driveren bruges.  MONOUMB.386 kan downloades her.
 2. Hvis Quarterdeck's QEMM386 Memory Manager bruges, så SKAL SystemROMBreakPoint sættes til FALSE.
 3. Øger det maximale antal breakpoints, som kan anvendes af Virtual Memory Manageren (VMM), fra 200 til 768.  Dette kan forbedre Windows' ydelse.

IndholdMere Upper Memory med EMM386

Hvis der ikke er tilstrækkeligt Upper Memory til alle drivere og TSR-programmer, så kan linie 11 udvides til:

     DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM I=B000-B7FF HIGHSCAN FRAME=C800 /MIN=0 /V

HIGHSCAN får Memory Manageren til at søge i system området (F000-FFFF) efter ubrugt memory, og FRAME=C800 placerer page frame i starten af Memory Block 2 (UMB 2), og øger dermed sandsynligheden for et ubrudt UMB 2 fra D000 og op.

Afhængig af BIOS, vil dette kunne forårsage at computeren hænger under boot processen!  Prøv først at fjerne FRAME=C800 fra linien.  Dette kan lede til en tredie UMB blok placeret efter page frame.  Hvis dette er tilfældet, må nogle af driverne og/eller TSR-programmerne indlæses i UMB 3 ved hjælp af DEVICEHIGH /L:3 =  eller  LH /L:3.  Hvis computeren stadig hænger efter fjernelse af FRAME=C800, så må HIGHSCAN også fjernes.  I så fald er det ikke sandsynligt, at der kan skaffes mere Upper Memory med EMM386.

Det er muligt at computeren fungerer fint i DOS, men at Windows 9x ikke kan starte, når HIGHSCAN anvendes.

Hvis HIGHSCAN ikke kan bruges, så kan en alternativ Memory Manager måske anvendes i stedet for at give mere Upper Memory.


IndholdAlternative Memory Managere (QEMM386)

Ønsker man mere Upper Memory, kan man investere i en alternativ Memory Manager som f.eks.  Quarterdecks QEMM386.  Denne kan typisk give 32 Kb eller mere ekstra Upper Memory, og DOS kører typisk 20% hurtigere end med den Memory Manager, der følger med MS-DOS eller PC DOS!!!

Jeg bruger selv QEMM386 v. 8.03 med DOS 6.22 og mine CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT og DOS-UP.DAT filer ser således ud.  Der kan måske være noget at hente for andre QEMM386 - brugere.  Filerne viser også, hvordan man kan lave en startmenu med to opsætninger - en for at køre med QEMM386, som starter automatisk efter 2 sekunder, og en for at køre med EMM386:

CONFIG.SYS
[menu]
MENUITEM=qemm,Start med Quarterdeck Memory Manager
MENUITEM=emm,Start med Microsoft Memory Manager
MENUDEFAULT=qemm,2
MENUCOLOR=7,0
 
[common]
NUMLOCK=OFF
BREAK=ON
DOS=HIGH,UMB
FILES=90
FCBS=1,0
BUFFERS=10,0
LASTDRIVE=J
STACKS=9,256
COUNTRY=045,865,C:\DOS\COUNTRY.SYS
 
[qemm]
DEVICE=C:\QEMM\DOSDATA.SYS
DEVICE=C:\QEMM\QEMM386.SYS R:1 RAM
DEVICE=C:\QEMM\DOS-UP.SYS @C:\DOS-UP.DAT
DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS /R:2 C:\QEMM\QDPMI.SYS SWAPFILE=DPMI.SWP SWAPSIZE=1024
DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS /R:1 C:\VIDEO\EANSI.SYS
DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS /R:1 C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,2)
DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS /R:1 C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS /R:2 C:\CDROM\TEAC_CDI.SYS /D:MSCD000
DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS /R:2 C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS /R:2 C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS
DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS /R:2 C:\DOS\INTERLNK.EXE /AUTO /LPT1 /NOPRINTER
rem DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS /R:2 C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 32767 /E
SHELL=C:\QEMM\LOADHI.COM /R:2 C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS\ /E:2048 /P
 
[emm]
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF /V
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM I=B000-B7FF I=C800-EFFF HIGHSCAN FRAME=C800 /MIN=0 /V
DEVICEHIGH /L:1 =C:\VIDEO\EANSI.SYS
DEVICEHIGH /L:1 =C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,2)
DEVICEHIGH /L:1 =C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
DEVICEHIGH /L:1 =C:\CDROM\TEAC_CDI.SYS /D:MSCD000
DEVICEHIGH /L:2 =C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
DEVICEHIGH /L:2 =C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS
DEVICEHIGH /L:2 =C:\DOS\INTERLNK.EXE /AUTO /LPT1 /NOPRINTER
SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS\ /E:2048 /P

 
AUTOEXEC.BAT
@ECHO OFF
ECHO.
C:\DOS\MODE CON RATE=32 DELAY=2
C:\DOS\MODE CON CP PREP=((865 850) C:\DOS\DK.CPI)
C:\DOS\MODE CON CP SEL=865
ECHO.
GOTO %CONFIG%
 
:qemm
C:\QEMM\LOADHI /R:2 C:\DOS\MSCDEX /D:MSCD000 /M:18 /E /S /L:G /V
ECHO.
C:\QEMM\LOADHI /R:2 /LO C:\DOS\SMARTDRV 2048 128 /V
C:\QEMM\LOADHI /R:2 C:\DOS\KEYB DK,865,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
ECHO.
C:\QEMM\LOADHI /R:2 C:\MOUSE\MSCMOUSE /1 /A3
C:\QEMM\LOADHI /R:2 C:\DOS\DOSKEY /INSERT
C:\QEMM\LOADHI /R:2 C:\DOS\NLSFUNC C:\DOS\COUNTRY.SYS
ECHO.
GOTO common
 
:emm
LH /L:2 C:\DOS\MSCDEX /D:MSCD000 /M:18 /E /S /L:G /V
ECHO.
LH /L:0;2 /S C:\DOS\SMARTDRV 2048 128 /V
ECHO.
LH /L:2 C:\MOUSE\MSCMOUSE /1 /A3
LH /L:2 C:\DOS\KEYB DK,865,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
LH /L:2 C:\DOS\DOSKEY /INSERT
LH /L:2 C:\DOS\NLSFUNC C:\DOS\COUNTRY.SYS
ECHO.
 
:common
PROMPT $_ $e[1;37;41m-|--$e[33;40m  $p$g
PATH C:\DOS;C:\QEMM;D:\WINDOWS;C:\BAT;C:\NORTON;C:\TOOLS;C:\PCTOOLS
SET DIRCMD=/P /A
SET TEMP=E:\TEMP
SET TMP=E:\TEMP
SET SVGA=/g
SET AUTOBASE=/LYD18 /COM2
SET SOUND=C:\SB16
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:G
SET PCTOOLS=C:\PCTOOLS\DATA
SET TZ=CET-1CDT,3,-1,0,7200,10,-1,0,10800,3600
SET IEPPP=C:\IEXPLORE
SET PCTCP=C:\IEXPLORE\PCTCP.SHV
SET PATH=%PATH%;C:\IEXPLORE
C:\VIDEO\VMODE 640-72
C:\VIDEO\VMODE 800-72
C:\VIDEO\VMODE 1024-70
C:\VIDEO\VMODE 1280-60
C:\SB16\SB16SET /P
C:\NORTON\TM START /N
C:\TOOLS\AUTOTIME /EU
C:\TOOLS\PRINTCP /Q
C:\AUTOBASE\AUTOBASE /HUSK+
CALL C:\BAT\BOOTLOG
CALL C:\BAT\START
CALL C:\BAT\MENU

 
DOS-UP.DAT
DOSDATA=1
FILES=1
FCBS=1
LASTDRIV=1
INSTALL=1
STACKS=1
WKBUFFER=1
IFS=1

 
 
I denne fil angives i hvilken UMB, FILES, BUFFERS m.m.
skal indlæses.  Dette giver en god mulighed for manuelt
at fylde små uudnyttede UMB områder ud.
 
 
IFS=  virker kun med MS-DOS 7.x

Dette giver 632 Kb fri memory med QEMM386 og 607 Kb fri memory med EMM386.

Samtidigt er der plads i Upper Memory til de to drivere C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS og C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS, som gør det muligt at afspille WAV, MID, CMF og VOC lydfiler under DOS med programmet C:\SB16\PLAY.EXE.  Disse drivere medfølger Sound Blaster 16 lydkortet.

Hvis der ikke er nok Upper Memory til alle drivere og residente programmer kan man udvide linien: DEVICE=C:\QEMM\QEMM386.SYS R:1 RAM med parameteren:  ST:F (mest sikkert) eller ST:M (bør testes med Quarterdecks program OPTIMIZE).

Hvis man anvender DoubleSpace, DriveSpace eller Stacker diskkomprimering, så SKAL der tilføjes parameteren:  DBF=2 på ovennævnte linie.

Hvis der ikke er 632 Kb fri memory med QEMM386, kan man prøve at køre programmet OPTIMIZE, men det er ikke altid, at dette program kan optimere hukommelsen bedre, og nogle gange bliver det værre.  Specielt kan der være problemer med KEYB.COM.

Hvis computeren stopper under opstart efter en ellers tilsyneladende vellykket OPTIMIZE, kan det være fordi OPTIMIZE har tilføjet squeezing til LOADHI proceduren for visse programmer.  Boot igen og tryk F5.  Tast derefter følgende: C:\QEMM\OPTIMIZE /NOSQT /NOSQF dette starter OPTIMIZE med Temporær- og Frame squeezing slået fra.

Anvendes version 7.x af Quarterdeck, kan det ikke anbefales at anvende DEVICE=C:\QEMM\DOSDATA.SYS, da der i så fald kan blive SÅ MEGET fri memory, at en del programmer (bl.a. Windows) ikke vil starte.  Dette kan dog ofte afhjælpes ved at starte programmerne v.hj. af DOS programmet LOADFIX.  Det ser ikke ud til, at der er de samme problemer med version 8.x.


IndholdStacker diskkomprimering

Hvis man anvender Stacker version 3.x eller 4.x kan følgende indgå i CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT og STACKER.INI.  Stacker forudsættes installeret i C:\STACKER, og der er to fysiske harddiske (C: og D:).

CONFIG.SYS
.
.
DEVICE=C:\QEMM\QEMM386.SYS R:1 RAM DBF=2 ST:F
DEVICE=C:\QEMM\DOS-UP.SYS @C:\QEMM\DOS-UP.DAT
DEVICE=C:\QEMM\LOADHI.SYS /R:2 C:\STACKER\STACHIGH.SYS
.
.

ST:F for mere UMB.
 
Indlæser Stacker i UMB.

 
AUTOEXEC.BAT
.
.
C:\QEMM\LOADHI /R:2 /LO C:\DOS\SMARTDRV 2048 128 /V
C:\STACKER\CHECK /WP
.
.

 
Checker Stackerdrevene.

 
STACKER.INI
/DIR=C:\STACKER\
/P=1
/EMS
/-AUTO
/Q-
C:\STACVOL.DSK,SW
D:\STACVOL.DSK,SW

Angiver i hvilket directory Stacker er installeret.
Sætter kompressionsgraden til minimum (hurtigst).
Indlæser Stackers buffere i EMS (64 Kb).
Slår automatisk stackning af floppy-drev fra.
Slår visning af indlæsning af Stackerdrevene til.
Angiver 1.ste Stackerfils navn og ombytter drev C: med E:
Angiver 2.den Stackerfils navn og ombytter drev D: med F:

Quarterdeck parameteren:  DBF=2 SKAL bruges sammen med Stacker.

Det kan bedst betale sig at køre med minimum kompression, og så med jævne mellemrum udføre en fuld optimering med maximal kompression ved hjælp af kommandoen:  C:\STACKER\SDEFRAG /R /SU.  Dette kan vare op til 1 time for en Stackerfil på 512 Mb.

Med Stacker 4.x kan man anvende DEVICE=C:\STACKER\DPMS.EXE i CONFIG.SYS for at skabe DPMS memory, som Stacker kan indlæses i, men det kan give problemer med andre programmer som f.eks. PKZIP eller QEMM386 med Stealth (ST:F / ST:M).  DPMS kan ligeledes IKKE anvendes, hvis man ønsker 32-bit filadgang til de komprimerede drev under Windows.  Så har man EMS memory til rådighed, kan det bedre betale sig at undlade brug af DPMS memory.


IndholdHarddisk partitionering

Hvis man ikke ønsker at komprimere sin harddisk, kan man ofte få mere plads ved at partitionere (opdele) disken v.hj. af programmet FDISK.EXE.  Herved mindskes den spildplads, der er for hver fil på disken.

Spildpladsen er bl.a. afhængig af diskens størrelse, idet den er større ved store diske, da DOS er nødt til at anvende større clustre (klynger, allokeringsenheder) på store diske end på små diske.

En fil fylder altid et helt antal clustre, og derfor vil en fil på bare 1 byte fylde 16.384 bytes = 1 cluster på en harddisk på 1023 Mb og 32.768 bytes på en harddisk større ned 1023 Mb!  Den gennemsnitlige spildplads på en harddisk, der er større end 1023 Mb vil være 40% !!, mens spildpladsen på en harddisk mellem 512 og 1023 Mb vil være 20%, og på en harddisk på 511 Mb vil den være ca. 10%.  Mindre filer giver typisk mere spildplads, ligesom mange directories og subdirectories gør, idet disse også fylder 1 cluster hver.

Har man 2 harddiske, der begge partitioneres til 2 drev, så vil den første harddisk (harddisk 0) indeholde de logiske drev C: og E:, mens den anden harddisk (harddisk 1) vil indeholde de logiske drev D: og F: efter endt partitionering.  Under partitioneringen er det vigtigt at huske at sætte den primære partition på disk 0 til at være aktive partition, ellers kan der ikke bootes på drev C:

OBS!
Ved brug af FDISK mistes alle data på harddisken, så inden brug af FDISK skal alle data BACKES OP, så de kan reinstalleres bagefter.
 
Efter brug af FDISK skal drevene formatteres igen.  Drev C: formatteres med kommandoen:  A:\FORMAT C: /U /S mens de øvrige drev formatteres med kommandoen:  A:\FORMAT drev: /U
 
Husk at lave en boot-bar diskette inden partitionering v.hj. af kommandoen:  FORMAT A: /U /S og at kopiere filerne FDISK.EXE og FORMAT.COM til denne diskette.  Andre filer der bør kopieres til boot-disketten er: SYS.COM, CHKDSK.EXE, KEYB.COM, KEYBOARD.SYS, ATTRIB.EXE og MEM.EXE.

Der findes kommercielle- og shareware-programmer, der kan partitionere, uden at data mistes f.eks. PowerQuest's PartitionMagic.


IndholdWindows 95 OSR2 og FAT32

OEM Service Release 2 (OSR2) versionen af Windows 95 bruger FAT32 i stedet for det tidligere brugte FAT16 filsystem.  FAT32 bruger mindre clustre (typisk 4.096 bytes) og understøtter harddisk-partitioner med størrelser på op til 2 Terrabytes (2048 Gb), medens FAT16 kun kunne håndtere harddisk-partitioner med størrelser på op til 2 Gb.

På grund af den mindre clusterstørrelse, som FAT32 bruger, er behovet for harddisk partitionering ikke længere det samme med henblik på at reducere mængden af spildt diskplads.  Hvis man har en stor harddisk (4 Gb eller mere), så kan harddisk partitionering imidlertid stadig give et bedre overblik over ens mapper og filer.

OEM står for: "Original Equipment Manufacturer", hvilket betyder, at OSR2 versionen af Windows 95 kun kan erhverves i forbindelse med køb af en ny computer (eller nogle gange ved køb af en ny harddisk).

OBS!
Man kan IKKE bare opdatere en eksisterende Windows 95 med OSR2 versionen.  På grund af FAT32 skal harddisken partitioneres og formatteres på ny, og Windows 95 og alle ens programmer skal reinstalleres.

Med Windows 98 er det muligt at konvertere en FAT16 partition til FAT32.


Top

 
God fornøjelse

OBS!  Denne side kan download'es i tekstformat.


 
Hjem
00198